Ryhmätyö: Mainos tulevaisuudesta

30 min. (Katso myös tuntisuunnitelma 3, 3.–6. luokat)

Oppilaat jaetaan noin neljän hengen ryhmiin ja ryhmille jaetaan verkossa ohjeet. Jokainen ryhmä valitsee yhden aiheen, johon he keskittyvät. Jokaisen aiheen alla on oma tehtävänantonsa:

  • Mitä maapallolle kuuluu tulevaisuudessa? Mainosjuliste tai -video liittyen ilmastonmuutokseen
  • Mitä töitä tehdään tulevaisuudessa? Mainosjuliste tai uutisvideo töistä tulevaisuudessa

Mitä maapallolle kuuluu tulevaisuudessa?

Katsokaa nuorten Unicefille tekemä video ilmastonmuutoksesta: https://www.youtube.com/watch?v=f_lyH3o-yfY

Jutelkaa:

  • Mitä videolla tapahtuu?
  • Miksi ilmastonmuutoksesta on tärkeää puhua?
  • Millä keinoilla a) te itse b) valtiot, kunnat ja aikuiset voivat hidastaa ilmastonmuutosta? Miettikää videolla sanottuja keinoja, ja keksikää uusia!

Valitkaa yksi tai useita keinoja, ja tehkää niitä mainostava juliste tai video. Voitte käyttää lausetta “Meillä on oikeus tulevaisuuteen!” tai keksiä oman mainoslauseen.

Mitä töitä tehdään tulevaisuudessa?

Millaisia töitä ihmiset tekevät tulevaisuudessa? Mitä eri ammatteja keksitte? Valitkaa yksi tai useampi niistä ja tehkää niitä esittelevä “lööppi”juliste tai uutisvideo. Muistakaa vastata kysymyksiin:

  • Mitä ammatissa tehdään?
  • Millaiset työvaatteet työssä on?
  • Milloin työtä tehdään? Aamulla, päivällä, illalla vai yöllä?
  • Missä ja millaisilla välineillä työtä tehdään? Tietokoneen ääressä? Ulkona?