Parikeskustelu: Lapsen oikeuksien sopimuksen kivijalka

15 min

Tehtävässä tutustutaan keskustelun kautta Lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteisiin.

Tehtävä:

Opettaja kertoo ja taustoittaa asiaa Lapsen oikeuksien sopimuksen neljä yleisperiaatetta -taulukuvan avulla (pdf).

Lapsen oikeuksien sopimuksen neljä yleisperiaatetta ovat:

  • Lasta ei saa syrjiä.
  • Lapsella on oikeus elämään ja kehittymiseen.
  • Lapsella on oikeus saada näkemyksensä huomioiduksi.
  • Lapsen edun huomioiminen.

Pohditaan parin kanssa, mitä nämä yleisperiaatteet voisivat omassa elämässä tarkoittaa:

  • Miten koulussa voidaan varmistaa, ettei ketään syrjitä? Mitä opettaja voi tehdä tämän eteen? Entä sinä itse?
  • Millaisia kaikkia asioita tarvitset, jotta voit elää ja kehittyä hyvin?
  • Oletko joskus voinut vaikuttaa yhteiseen päätöksentekoon esimerkiksi kotona, koulussa tai harrastuksissa? Millaisessa tilanteessa? Jos et, niin millaisissa tilanteissa lapsien ajatuksia voisi sinusta kuulla paremmin?
  • Aikuisten pitää aina lasten asioista päättäessään miettiä, mikä on lapsen edun mukainen eli lapsen kannalta paras ratkaisu. Mitä päätöksiä aikuiset (esim. vanhempasi, opettaja tai rehtori) tekevät puolestasi? Miten he perustelevat päätöksensä?
  • Mikä on sinusta tärkein neljästä yleisperiaatteesta ja miksi?

Jaetaan jokaisesta kysymyksestä muutama huomio luokassa yhteisesti.

Opettaja kertoo:

Lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteita tai artikloja ei voi laittaa tärkeysjärjestykseen, vaan niiden kaikkien tulee toteutua jokaisen lapsen kohdalla. Eri lapsiryhmillä ja eri ihmisillä toki korostuvat eri kohdat sopimuksessa. Sinulle tärkeä kohta voi tuntua toiselle yhdentekevältä ja toisaalta jokin sinulle itsestään selvältä tuntuva merkintä sopimuksessa saattaa toisen ihmisen kohdalla jäädä täysin toteutumatta.

Tarvikkeet: