Toiminnallinen tehtävä: Selitä tunteet −sananselityspeli

10 min

Tehtävässä selitetään Alias-hengessä erilaisia tunteita ja tunnetiloja. Sananselitystä voi tehdä pareittain, tai opettajajohtoisesti niin, että opettaja kysyy ja oppilaat vastaavat viittaamalla.

Tehtävä:

Halutessasi jaa luokka pareihin. Pari saa sananselityskorttipakan (joko suppeampi kuuden perustunteen korttipakka tai kattavampi 35 tunteen ja tunnetilan pakka), josta he vuorotellen kortteja nostaen selittävät tunteita toinen toisilleen. Miten tunteen voisi selittää toiselle sanoilla kuvaamalla? Selittäjä koittaa olla näyttämättä tunnetilaa ilmeillä ja eleillä, vaan käyttämällä sanoja. Oikein arvatessa selittäjän ja arvaajan rooli vaihtuu.

Kuinka monta tunnetta pari onnistuu selittämään toinen toisilleen viidessä minuutissa? Tai kuinka kauan kestää saada kuusi perustunnetta selitettyä ja arvattua?

Tarvikkeet:

Psst. Tunteita voi koittaa myös esittää sanattomasti. Onnistuuko parin arvata mikä tunne on kyseessä vain toisen ilmeiden ja eleiden perusteella?