Turvallinen tulevaisuus kuuluu mulle!

30 min

Toteutetaan yhdessä isolle kartongille tai virtuaalisesti kollaasi turvallisesta tulevaisuudesta. Jos kollaasi tehdään kartongille, sen teossa voi käyttää lehdistä leikattuja kuvia tai internetistä printattuja kuvia.

Opettaja alustaa teemaan kysellen ja ideoiden yhdessä oppilaiden kanssa. Jokaisella lapsella on oikeus elää ja kehittyä turvassa. Millaiset seikat voivat vaarantaa lasten turvallisuutta meidän yhteiskunnassamme? Entä muualla maailmassa? Millaisilla toimilla aikuiset voivat parantaa lasten turvallisuutta?

Opettaja jakaa lapset sopivankokoisiin ryhmiin ja opastaa tehtävään. Vaihtoehtoisesti jokainen voi tehdä oman kollaasinsa, jos se on luokalle sopivampi tapa toteuttaa tehtävää.

Tehdään mielikuvamatka lasten turvalliseen tulevaisuuteen. Kollaasi on unelmakartta, joka visuaalisesti tuo oppilaiden ajatuksia ja näkemyksiä omasta tulevaisuudestaan esiin. Kollaasiin voi liittää lehdistä sanoja, kuvia, runoja ym. tai siihen voi piirtää itse elementtejä. Jokainen ryhmä saa tehdä kollaasistaan oman näköisen.

Toteutus:

  • Jokainen saa ensin itsenäisesti miettiä, millaisen tulevaisuuden haluaisi ja mitä itse on sen eteen valmis tekemään.
  • Jakakaa omat ajatuksenne ryhmässä ja miettikää niiden perusteella yhdessä kollaasille otsikko. Opettaja voi auttaa otsikon keksimisessä, jos se tuntuu vaikealta.
  • Kollaasissa tulisi olla ainakin:
    • Viittauksia siihen, mitä tekoja on valmis tekemään oman turvallisuuden eteen (esim. kierrätys, onnettomuuksien ehkäisy).
    • Asioita, jotka luovat turvaa. Opettaja voi antaa näistä esimerkkejä (esim. terveys, koti, hyvinvointi, lähimmäiset).

Lopuksi esitellään kollaasit ja lapset saavat kertoa, mitä he ovat kollaasiin laittaneet ja miksi. Opettaja voi kirjata lasten ajatukset ylös ja kertoa, mitä on itse lasten ajatuksista oppinut.