Paritehtävä: haastattelu

30–45 min

Tehtävässä kerätään hyvinvointivinkkejä haastattelun keinoin.

Tehtävä:

Jaetaan luokka neljään ryhmään ja jaetaan kullekin ryhmälle yksi aihe:

  • ryhmä 1: mielenterveys ja omat tunteet
  • ryhmä 2: sosiaaliset suhteet
  • ryhmä 3: fyysinen terveys ja liikunta
  • ryhmä 4: hyvinvointi ja digitaaliset laitteet

Ryhmät keräävät hyvinvointivinkkejä oppilaiden keskuudesta omasta aiheestaan. Miten juuri tätä hyvinvoinnin osa-aluetta voisi huomioida?

Vinkkien keräys voi tapahtua omassa luokassa tai vaikka välitunnilla.

Palataan luokkaan, jossa kukin ryhmä jakaa kuhunkin teemaan kerätyt hyvinvointivinkit. Löytyykö vinkeistä sellaisia, jotka voisi ottaa omassa arjessa käyttöön?

Psst. Ryhmät voivat koostaa vinkit muistutusjulisteeksi luokan seinälle tai halutessaan kuvata haastatteluista videoreportaasin.