Terveisiä päättäjille!

Mitä mielestänne kansanedustajien olisi tärkeää tietää lasten ja nuorten hyvinvoinnista?

Jättäkää luokkanne terveiset 8.12.2023 mennessä tehtävään liitetyn verkkolomakkeen kautta. Toimitamme koko Suomen koulujen koostetut terveiset uuden istuntokauden alkajaisiksi eduskunnan kaikille kansanedustajille. Terveisiä voi lähettää jokaiselta luokka-asteelta.

Huom! Mikäli terveisenne ovat sellaiset, jotka paikallisvaikuttajien olisi myös hyvä tietää, lähetättehän koosteen myös oman kaupunkinne tai kuntanne päättäjille.

Tehtävä:

Kansanedustajat säätävät lakeja ja päättävät valtion rahankäytöstä. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan myös lasten ja nuorten ääntä, ajatuksia ja mielipiteitä tulee kuulla heitä koskevissa asioissa ja päätöksissä.

Mitä juuri teidän oppilasryhmänne haluaisi kansanedustajien tietävän liittyen tämän vuoden Lapsen oikeuksien viikon teemaan: “Lapsella on oikeus hyvinvointiin?”

Pohtikaa opettajan johdolla tai pareittain/ pienryhmässä seuraavia kysymyksiä:

  • Mikä vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia?
  • Mikä heikentää lasten ja nuorten hyvinvointia?

Purku:

Keskustelkaa yhdessä siitä, millaisia vastauksia oppilaat nostivat esiin. Piirtäkää miellekartta esiin nousseista asioista.

Opettaja koostaa pohdintojen pohjalta tiiviin tekstin, jonka voi lähettää oheisen nimettömän verkkolomakkeen (webropolsurveys.com) kautta 8.12.2023 mennessä (1 lomakevastaus per oppilasryhmä opettajan toimesta).

Huomioithan, että lomaketekstin maksimimerkkimäärä on 1000, joten terveisiä voi olla hyvä koostaa esimerkiksi ranskalaisilla viivoilla.

Lomakkeeseen voi ladata myös liitetiedostoja (pdf, jpg) mikäli oppilaat haluavat esimerkiksi piirtää tai valokuvata terveisensä.