Itsenäinen työ: Lauseentäydennys

15 min

Oppilaat täyttävät monisteen itsenäisesti. Tämän jälkeen voidaan keskustella parin tai opettajan kanssa vastauksista. Oppilaille on hyvä kertoa etukäteen, ketkä tulevat näkemään heidän kirjoittamansa vastaukset. Pohtia voi esimerkiksi sitä, mitä lauseita oli helppoa ja mitä taas vaikeaa täydentää.