Suunnistus

30 min (katso myös 1.–2. luokan tuntisuunnitelma 4)

Lapsella on oikeus turvalliseen kouluympäristöön ja kiusaamisen ongelmia voidaan ehkäistä esimerkiksi tunnetaitojen opettelulla. Tämän tehtävän tarkoituksena on opettaa oppilaita tunnistamaan erilaisia tunteita.

Tulosta Suomen Mielenterveys ry:n tunnekortit ja suunnistuspassit. Oppilaat jaetaan 3–5 hengen ryhmiin. Oppilaille jaetaan suunnistuspassit. Oppilaiden tehtävä on etsiä mitkä kuusi kuvaa suunnistuspassin yhdeksästä kuvasta löytyvät eri puolilta koulua ja ruksia ne yli, jotka löytyvät. Rasteja voi kiertää vapaassa järjestyksessä. Jos aikaa jää, voidaan oppilaiden kesken yhdessä pohtia, mitä tunnetilaa löydetyt kuvat esittävät.

Oikeat vastaukset tunteisiin

  1. Pelästynyt
  2. Iloinen
  3. Vihainen
  4. Huolestunut
  5. Raivostunut
  6. Surullinen