Haastetaan ennakkoluulot!

Tehtävä voidaan tehdä lisätehtävänä luokassa tai kotitehtävänä.

Sanasto tehtävää varten:

 • Rasismi: ajatusmalli, jossa ihmisryhmiä määritellään alempiarvoiseksi esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella. Se voi olla tahallista tai tahatonta ennakkoluuloihin tai pelkoihin perustuvaa käytöstä tai yhteiskunnan rakenteissa olevia syrjiviä käytäntöjä. Rasismi ylläpitää eriarvoisuutta ja vahingoittaa sen kohteeksi joutuvan lisäksi koko yhteiskuntaa.
 • Antirasismi: aktiivista ja tietoista toimintaa rasismia sekä omia ennakkoluuloja vastaan.
 • Ennakkoluulo: käsitys, joka on luotu ennen ihmiseen, asiaan tai ilmiöön tutustumista. Ennakkoluulot voivat pohjautua esimerkiksi tietämättömyyteen tai stereotypioihin, eli yleistäviin mielikuviin. Ihminen ei välttämättä itse tunnista omia ennakkoluulojaan toisia kohtaan.

Tehtävän toteutus:

Jokaisella meistä on erilaisia ennakkoluuloja. Näitä käsityksiä on tärkeä myös haastaa. Keskustellaan tai kirjoitetaan:

 • Minkälaisia erilaisiin, eri taustaisiin ihmisiin kohdistuvia ennakkoluuloja sinulla on?
 • Minkälaisella oman elämän antirasistisella teolla voisit aktiivisesti muuttaa omaa suhtautumistasi tai käytöstäsi ja vähitellen purkaa omaa ennakkoluuloasi?
 • Voitko esim. muuttaa omaa kielenkäyttöäsi tai alkaa seuraamaan sometilejä ja somevaikuttajia, joiden kautta voi oppia monimuotoisuudesta ja toisten ihmisten näkökulmista? Minkä muutoksen ja tietoisen valinnan voit arjessasi tehdä, jolla omalta osaltasi vaikutat antirasistisesti ympäristöösi?

Vinkkejä seurattavista sometileistä:

 • Mahdin nuoret ry (Instagram)
 • Mixed Finns (Instagram sekä Miks Podi Spotifyssa)
 • Molybros (YouTube)
 • Nadiifo Omer (Snadinadi Instagramissa)
 • Aishah Muhammed (Instagram sekä Prinsessa Aishah TikTokissa)
 • Students of Colour ry SOCO (Instagram)
 • POC-lukupiiri (Instagram)