Itsenäinen työ: Tarina oikeuden toteutumisesta

30-45 min

Käykää ensin läpi lapsen oikeuksia, ks. esim “Kun lapsen oikeudet toteutuvat”-lista (pdf).

Oppilaat kirjoittavat tarinan tai piirtävät sarjakuvan valitsemastaan oikeudesta.

Tarina alkaa siitä, että oikeus ei toteudu, ja lopussa oikeus toteutuu. Oppilaat saavat itse miettiä, minkä tai kenen ansiosta oikeus toteutuu (onko kyseessä esim. supersankari, joka tuo ruokaa, maa, joka avaa uuden koulun, tai lapsi, joka auttaa kiusattua kaveriaan). Tässä yhteydessä voidaan myös jutella siitä, että aikuiset ja valtio ovat vastuussa lapsen oikeuksien toteutumisesta.

Saman tehtävän voi myös toteuttaa ryhmätyönä siten, että ryhmät tekevät näytelmän tai videon.