Mikä on Lapsen oikeuksien sopimus? (7.–9. luokka)

10–30 min

(esim. yhteiskuntaoppi, historia, uskonto ja ET)

Käydään oppilaiden kanssa läpi pääasiat Lapsen oikeuksien sopimuksesta. Tärkeintä on luoda ymmärrys, mikä Lapsen oikeuksien sopimus on ja miksi se on niin tärkeä. Nostetaan esiin erityisesti sopimuksen neljä yleisperiaatetta (lasta ei saa syrjiä, lapsella on oikeus elämään ja kehittymiseen, lapsen edun huomioiminen, lapsella on oikeus saada näkemyksensä huomioiduksi) taulukuvan (pdf) avulla.

  • Korostetaan aikuisen vastuuta lapsen oikeuksien toteutumisesta.
  • Kerrotaan oppilaille myös, mikä on Lapsen oikeuksien viikko sekä Lapsen oikeuksien päivä, jota vietetään aina 20.11.
  • Tehdään kurkistus vuoden 2023 hyvinvointiteemaan Lapsen oikeuksien viikon tietopaketin 2023 (pdf) kautta, jonka lopussa on myös yhdessä tai pareittain / pienryhmissä pohdittavia kysymyksiä.