Esteetön ja kaikki huomioiva koulu

Kesto: Ei määriteltyä kestoa

Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen kouluympäristöön ja tämä vaatii koululta monenlaisten näkökulmien huomiointia. Oppilaiden tehtävänä on tehdä havaintoja koulusta eri näkökulmien kautta. Jos oppilaat eivät tiedä vastausta kysymykseen, tulee heidän ottaa asiasta selvää. Asiaa voi käydä kysymässä joltakulta, joka mahdollisesti tietää vastauksen, tai osa asioista on selvitettävissä käymällä kiertelemässä ja tutkimassa koulua. Jaa oppilaat 4–5 hengen ryhmiin. Saman aiheen voi antaa useammalle ryhmälle, jos luokkakoko on suuri. Mikäli jotain kohtaa ei ole koulussanne huomioitu, keskustelkaa yhteisesti, miten tilannetta voisi parantaa.

A. Liikuntarajoitteisuus

 1. Pääseekö teidän luokkaanne helposti pyörätuolilla?
 2. Missä sijaitsee vessa, mihin pääsee pyörätuolilla?
 3. Pääseekö kouluun sisään pyörätuolilla ja saako autoa ajettua ulko-oven lähelle?
 4. Onko koulussanne korkeat kynnykset, joista on hankala päästä yli pyörätuolilla?
 5. Pääsevätkö liikuntarajoitteiset oppilaat mukaan yhdenvertaisesti koulun retkille ja liikuntatunneille?
 6. Millä tavoin heidän asemaansa voisi vielä parantaa koulussa?

B. Vähemmistöuskonnot ja uskonnottomuus

 1. Onko koulussanne paikkaa, missä voi rukoilla?
 2. Mihin kaikkiin vähemmistöuskontoihin tarjotaan opetusta ja onko niihin mahdollisuutta osallistua klo 8–16 välillä? Toteutetaanko opetus koulullanne?
 3. Onko koulussa uskonnollisia päivänavauksia tai juhlia?
 4. Tarjotaanko koulussa ruokaa, joka sopii kaikille uskonnosta riippumatta?
 5. Millä tavoin heidän asemaansa voisi vielä parantaa koulussa?

C. Muunsukupuolisuus ja tasa-arvo 

 1. Onko koulussa vessaa, jota voi käyttää sukupuolesta riippumatta?
 2. Onko koulussanne järjestetty mahdollisuus vaihtaa vaatteet liikuntaa varten myös muun sukupuolisille?
 3. Onko koulun liikuntatunnit jaettu tyttöjen ja poikien ryhmiin? Voiko oppilas halutessaan valita kumpaan menee?
 4. Onko sukupuolivähemmistöt sekä naisten ja miesten tasa-arvo otettu esiin opetuksessa? Jos on, millä tavoin?
 5. Millä tavoin heidän asemaansa voisi vielä parantaa koulussa?

 D. Muut erityistarpeet (esim. keskittymisvaikeudet, oppimisvaikeudet) 

 1. Onko koulussa paikkaa mihin voi mennä rauhoittumaan?
 2. Voiko oppitunnin tehtäviä tehdä rauhallisemmassa paikassa?
 3. Onko koulussanne mahdollista käyttää apuvälineitä oppimiseen? Apuvälineitä voivat olla esimerkiksi lukemisen sijaan äänikirjojen
 4. käyttäminen, stressipallon käyttäminen, tuolin vaihtaminen jumppapalloon tai tabletin avulla opiskelu.
 5.  Onko koulussanne helppo saada apua oppimisen haasteisiin? Kenen kautta apua asiaan saa?
 6. Millä tavoin heidän asemaansa voisi vielä parantaa koulussa?