Oppilaat kunnanvaltuutettuina

Kesto: ei määriteltyä kestoa.  (Katso myös tuntisuunnitelma 2, 5.–6. luokat.)

Lapsella on oikeus mielipiteeseen, ja nyt on oppilaiden aika hypätä kunnanvaltuustoon suunnittelemaan lapsiystävällistä kuntaa. Miten teidän kunnassanne voitaisiin ehkäistä kiusaamista? Tarvitseeko kunta esimerkiksi enemmän harrastuspaikkoja vai enemmän auttavia tahoja? Jos kuntanne on suuri, voitte valita lähinaapuruston suunnittelun kohteeksi. Tehtävän voi toteuttaa vapaasti kirjoittaen, piirtäen tai esimerkiksi vanhoista aikakausilehdistä kuvia leikkaamalla ja liimaamalla.