Parikeskustelu: Turvallisuuden elementit

10 min

Keskustellaan pareittain siitä, mitä lapsen oikeus turvallisuuteen tarkoittaa yleisesti ja itse kullekin. Parit on hyvä muodostaa opettajalähtöisesti varmistaen, ettei kukaan jää yksin. Apukysymyksinä voi käyttää seuraavia:

  • Missä tilanteissa olet tuntenut olosi turvalliseksi / turvattomaksi?
  • Mikä lisää tai mikä heikentää omaa turvallisuuden tunnettasi?

Parit kirjaavat keskeiset asiat taululle ja keskustellaan niistä yhteisesti. Millaisia turvallisuuden elementtejä työskentelystä on noussut esille? Millä tavoin itse kukin voi vaikuttaa omaan ja muiden turvallisuuteen?