Tiedonhakutehtävä: Kuka pitää huolta, että lapsen oikeudet toteutuvat?

Kesto 20 min (Katso myös tuntisuunnitelma 5)

Lapsen oikeuksien sopimukseen on sitoutunut lähes kaikki maailman valtiot, ja valtioilla on vastuu lapsen oikeuksien toteutumisesta. Kuka huolehtii Suomessa, että lapsen oikeudet toteutuvat?

Valitse kolme tahoa listasta ja vastaa kysymyksiin:

Mitä tämä taho tekee pitääkseen huolta, että lapsen oikeudet toteutuvat? Mitä esimerkkejä keksit? Muistele, mitä tiedät ennestään, ja ota selvää hakemalla tietoa internetistä.

  • lapsiasiavaltuutettu
  • Suomen eduskunta
  • järjestöt (valitse yksi): Unicef, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lapset
  • oma kuntasi
  • oma koulusi
  • keksitkö jonkun tahon, jota ei löydy listasta?

Oppilaat vastaavat itsenäisesti kirjoittamalla tai muulla yhteisesti sovitulla tavalla. Lopuksi käydään yhdessä läpi vastaukset.