7.–9. luokka

Sivuston materiaalit ovat vuodelta 2020. Vuoden 2021 materiaalit julkaistaan myöhemmin syksyllä 2021.

Johdatuksen materiaaleihin löydät Opettajan oppaasta. Katso myös Oppilaan omat sivut, johon on koottu yläkoululaisille suunnattuja tehtäviä, joita oppilaat voivat tehdä itsenäisesti joko yksinään, pareittain tai pienissä ryhmissä.

Tuntisuunnitelmat, 7.–9. luokka

  1. Tuntisuunnitelma 1: Mikä on lapsen oikeuksien sopimus ja lapsen oikeuksien viikko? (pdf)
  2. Tuntisuunnitelma 2: Mitä lapsen oikeuksien sopimus sisältää? (pdf)
  3. Tuntisuunnitelma 3: Lapsella on oikeus tulevaisuuteen (pdf)
  4. Tuntisuunnitelma 4: Minulla on oikeus tulevaisuuteen (pdf)
  5. Tuntisuunnitelma 5: Kansainvälinen lapsen oikeuksien päivä – kansallinen liputuspäivä (pdf)

Tehtävät lapsen oikeuksien sopimukseen liittyen, 7.–9. luokka

Tehtävät liittyen teemaan Oikeus tulevaisuuteen, 7.–9. luokka

Kielten tehtävät, 7.–9. luokka

Voit tutustua myös 1.–2. luokkien, 3.–6. luokkien ja varhaiskasvatuksen materiaaleihin. Voit halutessasi hyödyntää myös aiempien vuosien oppimateriaaleja! Löydät niitä arkistosta.