Turvalliset aikuiset elämässäni

10–15 min

Tehtävä on lainaus Oulun kaupungin Turvallinen Oulu -hankkeessa toteutetusta julkaisusta ”Tunne- ja turvataitokasvatuksen opetusmateriaali – Luokka-asteet 5-6” (pdf), s. 29–33.  Tehtävä perustuu THL:n oppimateriaaleissa alun perin julkaistuun tehtävään julkaisussa “Tunne- ja turvataitoja lapsille” (pdf), s. 178, tekijät Kaija Lajunen, Minna Andell ja Mirja Ylenius-Lehtonen.

Johdanto

Jokaisella lapsella on oikeus turvallisuuteen ja suojeluun. Joskus voi olla vaikeaa arvioida ja tietää, keneltä aikuiselta voit pyytää apua. On tärkeää osata määritellä, kuka on turvallinen aikuinen elämässäsi, jotta tiedät keneltä voit pyytää apua, jos tunnet olosi epämukavaksi ja tarvitset neuvoja.

Turvalliset aikuiset ovat sellaisia, jotka tekevät turvallisia päätöksiä lasten elämässä, suojelevat heitä ja käyttäytyvät turvallisesti lasten elämässä. Jos joku aikuinen pyytää lasta tekemään epämukavia ja kurjalta tuntuvia asioita, siitä pitää kertoa turvalliselle aikuiselle, jonka tiedät voivan auttaa sinua.

Toteutus

Kirjoitetaan Turvalliset aikuiset -tehtävämonisteeseen (pdf) ylös omat turvalliset aikuiset. Oppilaat voivat kirjoittaa myös perustelut omille turva-aikuisilleen.

Tehtävän voi antaa myös kotitehtäväksi.