Paritehtävä: lapsen oikeuksien sopimuksen sisältö

10 min (valmistelu) + 20 min (esittely) (Katso myös tuntisuunnitelma 2)

Luokka jaetaan pareihin, ja jokaiselle parille arvotaan yksi “Lapsen oikeuksia” -lappu (pdf). Parit valmistelevat puheenvuoron (2–3 min) aiheesta:

  • Miksi tämä oikeus on tärkeä ja mukana lapsen oikeuksien sopimuksessa?
  • Millä tavoilla aikuiset ja valtiot, esim. Suomi, voi huolehtia oikeuden toteutumisesta?

Lopuksi jokainen pari pitää puheenvuoronsa ja vastaa mahdollisiin kysymyksiin opettajan avustuksella.