Mikä pelottaa?

15 min

Tarvikkeet: Tabletit tai kirjoitusvälineet, muistilappuja/paperinpaloja

Oppilaat kirjoittavat omia pelkojaan lapuille, 1 pelko/lappu. Tehtävä voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa esimerkiksi Flinga-alustalla, jos se on luokalla käytössä ja oppilaille tuttu. Viedään laput taululle tai luokan seinälle.

Keskustellaan opettajajohtoisesti lapuilla olevista peloista. Keskitytään erityisesti siihen, miten erilaiset ja samankaltaiset asiat pelottavat. Pelkoja voidaan myös ryhmitellä taululla tai seinällä / Flingassa.

Opettaja jakaa oppilaat pareihin tai kolmen ryhmiin ja jokaiselle parille yhden pelon lapuista.  Parin tehtävänä on keksiä yhdessä selviytymiskeinoja kyseiseen pelkoon. Miten pelkoa voi hallita? Miten sitä voi hälventää? Voiko pelon kohdetta vältellä? Onko pelon kohde oikeasti vaarallinen vai tuntuuko se vain siltä?

Käydään yhteisesti läpi keksittyjä selviytymiskeinoja.  Käydään lopuksi opettajajohtoisesti läpi tehtävää muistuttaen, että lapsella on oikeus olla turvassa ja kokea turvallisuutta, ja että aikuisten tehtävä on suojella lasta. Opettaja voi myös muistuttaa siitä, että jos lapsi ei koe olevansa turvassa, hänen tulee kertoa asiasta turvalliselle aikuiselle, kuten vanhemmalle, isovanhemmalle tai vaikka opettajalle tai kuraattorille.