Projekti: Mitä Lapsen oikeuksien sopimuksesta puuttuu?

Ryhmätyö (ryhmässä noin 4 henkeä), kesto 2–3 tuntia

Artiklat: sopimus yleisesti

Oppiaineet: Äidinkieli ja kirjallisuus, uskonto, ET, yhteiskuntaoppi


Tarvikkeet (per ryhmä):

1. Täydentäkää lapsen oikeuksien sopimusta!

Maailma muuttuu – entä Lapsen oikeuksien sopimus? Lapsen oikeuksien sopimukseen on kirjattu perustavanlaatuisia oikeuksia, joiden tarkoitus on turvata elämän perusedellytykset ja turvallinen kasvuympäristö jokaiselle lapselle. Sopimuksen sisältö ei siis vanhene. Maailma kuitenkin kehittyy koko ajan, ja syntyy uusia tarpeita turvata lasten oikeuksia. Lisäpöytäkirjojen tehtävänä on täydentää sopimusta vastaamaan muuttuvan maailman tarpeita.

Miettikää ensin, mitä asioita jokainen 0–18-vuotias ympäri maailman mielestänne tarvitsee. Ne voivat liittyä esimerkiksi:

  • Hyvinvointiin
  • Elinmpäristöön
  • Läheisiin ihmisiin
  • Arkeen
  • Tekemiseen ja tavaraan
  • Mihin muuhun?

Tehkää esim. ajatuskartta, johon kokoatte ajatuksianne. Keskelle voitte kirjoittaa “Lapsella pitäisi olla oikeus…” tai itse valitsemanne otsikon.

Kysymyksiä pohdinnan tueksi: Mitkä ovat tärkeitä asioita omassa elämässänne ja arjessanne? Millaisia toiveita ja pelkoja teillä on, ja miten valtio, kunta, koulu tai aikuiset voisivat auttaa teitä niiden kanssa? Mitkä asiat ovat välttämättömiä ja tarpeellisia, mitkä kivoja ja tärkeitä muttei aivan välttämättömiä?

2. Tutustukaa sitten lapsen oikeuksien sopimukseen näiden materiaalien avulla

Verratkaa sopimusta ajatuskarttaanne: mitä teidän miettimiänne asioita sopimuksesta puuttuu? Valitkaa yksi teema, johon keskitytte.

3. Kirjoittakaa lisäpöytäkirja, joka sisältää seuraavat asiat:

  • Oikeus, joka mielestänne pitäisi olla osa lapsen oikeuksien sopimusta
  • Perustelut sille, miksi kaikilla maailman lapsilla pitäisi olla tämä oikeus
  • Esimerkkejä, miten valtiot voivat huolehtia oikeuden toteutumisesta
  • Päivämäärä ja kaikkien ryhmässä olleiden allekirjoitukset