Projekti: Lisäpöytäkirja lapsen oikeuksien sopimukseen

Ryhmätyö (ryhmässä noin 4 henkeä)

Kesto: 2–3 tuntia

Artiklat: sopimus yleisesti

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet:

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L3, L4, L7
Oppiaineet: äidinkieli, maantieto, terveystieto, uskonto, elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi

Tarvikkeet (per ryhmä):

 • A3-paperi ajatuskartan tekoon
 • (väri)kyniä ajatuskartan tekoon
 • Lapsen oikeuksia -lista (tulossa)
 • Lapsiasiavaltuutetun tiivistelmä sopimuksesta tulostettuna TAI väline, jolla sopimusta voi tarkastella sähköisesti
 • Paperia ja kyniä TAI tietokone tulostusmahdollisuudella lisäpöytäkirjan kirjoittamiseen

Täydentäkää lapsen oikeuksien sopimusta!

Lapsen oikeuksien sopimus on kirjoitettu maailman eri maiden kesken 1980-luvulla, ja se hyväksyttiin vuonna 1989. Maailma on ehtinyt muuttua yli 30 vuodessa, ja alkuperäistä sopimusta onkin vuosien varrella täydennetty erilaisilla lisäpöytäkirjoilla. Nyt on teidän vuoronne miettiä, mitä sopimuksesta puuttuu!

Miettikää ensin, mitä asioita jokainen 0–18-vuotias ympäri maailman mielestänne tarvitsee. Ne voivat liittyä esimerkiksi:

 • Hyvinvointiin
 • Elinmpäristöön
 • Läheisiin ihmisiin
 • Arkeen
 • Tekemiseen ja tavaraan
 • Mihin muuhun?

Tehkää esim. ajatuskartta, johon kokoatte ajatuksianne. Keskelle voitte kirjoittaa “Lapsella pitäisi olla oikeus…” tai itse valitsemanne otsikon.

Kysymyksiä pohdinnan tueksi: Mitkä ovat tärkeitä asioita omassa elämässänne ja arjessanne? Millaisia toiveita ja pelkoja teillä on, ja miten valtio, kunta, koulu tai aikuiset voisivat auttaa teitä niiden kanssa? Mitkä asiat ovat välttämättömiä ja tarpeellisia, mitkä kivoja ja tärkeitä muttei aivan välttämättömiä?

2.  Tutustukaa sitten lapsen oikeuksien sopimukseen näiden materiaalien avulla: Tiedätkö lasten ihmisoikeuksista? -esite ja Lapsen oikeuksia -moniste (tulossa).

Verratkaa sopimusta ajatuskarttaanne: mitä teidän miettimiänne asioita sopimuksesta puuttuu? Valitkaa yksi teema, johon keskitytte.

3. Kirjoittakaa lisäpöytäkirja, joka sisältää seuraavat asiat:

 • Oikeus, joka mielestänne pitäisi olla osa lapsen oikeuksien sopimusta
 • Perustelut sille, miksi kaikilla maailman lapsilla pitäisi olla tämä oikeus
 • Esimerkkejä, miten valtiot voivat huolehtia oikeuden toteutumisesta
 • Päivämäärä ja kaikkien ryhmässä olleiden allekirjoitukset