Häirintä somessa, 7.–9. luokka

45 min

Tarvitset tehtävää varten Sua varten somessa -esitysmateriaalin (.pptx). Esitysmateriaali sisältää videoita. Videot ovat myös TikTok-linkkeinä, jotka oppilas voi avata omalla mobiililaitteellaan. Linkit ovat katsottavissa myös selaimessa ilman TikTok-sovellusta tai omaa TikTok-tiliä. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti valmista power point -esitystä materiaalin läpikäymiseen. Vaihtoehtoisesti materiaalin voi ladata myös pdf-tiedostona.

Johdanto: Somehäirintä – turvataidot, omat rajat, turvalliset ihmissuhteet (5 min)

Tunnilla pohditaan sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa häirintää sen monissa muodoissa. Erilaisia omia rajoja mahdollisesti rikkovia tilanteita pohditaan lyhyiden TikTok-videoiden avulla. Teemaa avataan yhteisesti opettajan johdolla esitysmateriaalia yhteisesti läpi käyden ja valmiita kysymyksiä pohditaan pareittain tai 3–4 henkilön pienryhmissä.

Oppitunti seuraa valmista esitysmateriaalia, jossa on omat johdantonsa jokaiseen aiheeseen: turvataitoihin, omiin rajoihin ja turvallisiin ihmissuhteisiin.

 • HUOM! Häirinnästä keskusteleminen saattaa herättää monenlaisia tunteita ja monesti oppilailla on myös tunnilla esitettävistä tilanteista omakohtaista kokemusta. Pari- tai pienryhmätilanteissa onkin tärkeää antaa oppilaille mahdollisuus valita itse hyvältä tuntuva työskentelyporukka.
 • Oppitunnin aluksi on myös tärkeää sanoittaa, että mahdollisista tunnilla heräävistä voimakkaista tunteista on aina lupa puhua kotona sekä koulun aikuisille, opettajalle, kuraattorille tai terveydenhoitajalle. Myös Sua varten somessa -tiimille voi laittaa viestiä Instagramissa tai TikTokissa: suavarten_official tai Snapchatissa: suavarten_tiimi.

Häirintä somessa (40 min)

Turvataidot:

 • Diat 1–5: Yhteisesti ja opettajajohtoisesti Sua varten somessa -esitysmateriaalin läpikäyntiä.
 • Diat 6–12: Parin kanssa tai pienryhmässä keskustellaan esitysmateriaalin kysymyksistä. n. 2–3 min / dia. Videot voi esittää yhteisesti luokassa, mutta oppilaat voivat katsoa ne myös omalta laitteelta ja esimerkiksi pysäyttää kuvan tarvittaessa.
 • Diat 13 ja 14: Yhteinen jakaminen: onko jotakin, mitä pienryhmistä haluaa jakaa koko luokalle? Käydään opettajan johdolla läpi esitysmateriaalin diat 13 ja 14.

Omat rajat:

 • Diat 15–18: Yhteisesti ja opettajajohtoisesti Sua varten somessa -esitysmateriaalin läpikäyntiä. Dian 16 kysymyksiä voi jokainen pohtia itsenäisesti.
 • Diat 19–26: Parin kanssa tai pienryhmässä keskustellaan esitysmateriaalin kysymyksistä. n. 2–3 min / dia. Videot voi esittää yhteisesti luokassa, mutta oppilaat voivat katsoa ne myös omalta laitteelta ja esimerkiksi pysäyttää kuvan tarvittaessa.
 • Yhteinen jakaminen: mistä voi tunnistaa omat rajat? Mistä voi tunnistaa toisen rajat?

Turvalliset ihmissuhteet:

 • Diat 27–33: Yhteisesti ja opettajajohtoisesti Sua varten somessa -esitysmateriaalin läpikäyntiä. Dian 28 ja 29 kysymyksiä voi jokainen pohtia itsenäisesti.
 • Diat 34–37: Parin kanssa tai pienryhmässä keskustellaan esitysmateriaalin kysymyksistä. n. 2–3 min / dia. Videot voi esittää yhteisesti luokassa, mutta oppilaat voivat katsoa ne myös omalta laitteelta ja esimerkiksi pysäyttää kuvan tarvittaessa.
 • Yhteinen jakaminen: onko jotakin, mitä pienryhmistä haluaa jakaa koko luokalle? Oliko oppitunnilla käydyt asiat tuttuja? Tuntuiko niiden läpikäynti hyödylliseltä, vaikealta, turhalta, ok:lta, miltä?

Lopuksi:

 • Muistutetaan oppilaita aikuiselle juttelusta, jos teema jää vaivaamaan mieltä. Minkään itseä vaivaavan asian kanssa ei kenenkään tarvitse jäädä yksin.
 • Tilanteissa, joissa aikuinen painostaa nuorta seksuaalisesti on monesti kyse rikoksesta. Näissä tilanteissa laki on nuoren puolella ja tapahtumista on tärkeä kertoa eteenpäin. Se, että ahdistava tapahtuma aiheuttaa nuoressa häpeää ei tarkoita sitä, että syy tai vastuu tai koettu häpeä kuuluisi nuorelle itselleen. Vastuu on aina aikuisella, vaikka nuori itse olisi ollut aloitteellinen.