Lyhytnäytelmien videokuvaustehtävä

40+ min

Tämä on aikaa vievä tehtävä ja sopii parhaiten kaksoistunnille.

Oppilaat jaetaan neljään ryhmään. Kukin ryhmä tekee valitsemansa yhden yleisperiaatteen pohjalta lyhyen, n. 2–3 min. kestävän näytelmän, jonka videokuvaavat. Varmistetaan, että jokaisella ryhmäläisellä on kuvauksessa jokin rooli, esim. näyttelijä tai kuvaaja. Jokainen osallistuu oman tason ja kyvyn mukaisesti videoiden tekemiseen. Lopuksi katsotaan videot yhdessä.

Esimerkkejä:

Yleisperiaate, artikla 2

Yhtäkään lasta ei saa syrjiä mistään syystä – ketään ei saa kohdella muita huonommin jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella, kaikkia on kohdeltava samanarvoisesti.

  • Videoesimerkki: Kuura on luokkatovereitaan pienikokoisempi, reilusti päätä lyhyempi. Hän haluaisi pelata välitunnilla koripalloa luokkalaistensa kanssa, mutta kukaan ei halua häntä mukaan, koska jokainen pelkää joukkueensa häviävän Kuuran pienuuden takia.

Yleisperiaate, artikla 3

Lapsen edun huomioiminen päätöksenteossa – kun aikuiset tekevät lapsia koskevia päätöksiä, heidän on huolehdittava, että päätös on lapsen kannalta mahdollisimman hyvä eikä mitään lapsen oikeuksista rikota.

  • Videoesimerkki: Turvalan kunnassa mietitään juuri, mihin ja miten uusi koulu pitäisi rakentaa. Koulun pitää olla kaikille lapsille hyvä ja koulumatkojen pitää olla turvallisia. Virkamiesten tehtävä on suunnitella asia, mutta myös lasten mielipiteitä täytyy kysyä.

Yleisperiaate, artikla 6

Lapsella on oikeus elämään ja kehittymiseen – lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen pitää voida elää hyvää arkea ja kasvaessaan rakentaa itselleen omanlaisensa elämä.

  • Videoesimerkki: Tuuli haaveilee olevansa isona lääkäri, Myrsky puolestaan tutkija. Lapsia kuitenkin pelottaa, toteutuvatko tulevaisuuden haaveet koskaan ilmastokriisin ja luontokadon takia. Lapset päättävät ryhtyä tekemään joka päivä jotain planeettamme hyväksi, kuten ovat nähneet aikuistenkin tekevän.

Yleisperiaate, artikla 12

Lapsen mielipiteen huomioiminen häntä koskevissa asioissa – lapsella on oikeus kertoa mielipiteensä asioissa, jotka vaikuttavat häneen.

  • Videoesimerkki: Kouluun ollaan hankkimassa uusia välineitä välitunneille. Oppilaat toivoisivat uusia jalkapalloja välitunneille, mutta opettajat haluavat mieluummin käyttää rahat johonkin muuhun. Oppilaat vastustavat ja vaativat heidänkin mielipiteensä ottamista huomioon heitä koskevissa asioissa.