Johdantotehtävät Mieli ry:n Hyvän mielen taitomerkki -kokonaisuuteen (3.–6. luokka)

Jotain rajaa -videotehtävä, osa 1. Oonks mä tehny jotain? 20 min

Tehtävässä opitaan tapoja liittyä porukkaan ja saada kavereita, sekä pohditaan, mikä on reiluin tapa tehdä joukkuejako.

Lämmittelyleikki: Vaanija

Kaveripiiriin mukaan pääseminen vaatii aktiivista kontaktinottoa. Sitä harjoitellaan kontaktileikissä Vaanija.

Yhdestä tulee Vaanija ja kaikki muut asettuvat kahteen vastakkaiseen riviin 3-5 metrin etäisyydelle. Riveissä seisovat ottavat katsekontaktia vastakkaisessa rivissä seisovien kanssa, ja kun kontakti syntyy, vaihdetaan nopeasti paikkaa. Vaanija vaanii itselleen paikkaa rivien välissä. Kun joku lähtee paikaltaan, Vaanija asettuu hänen tilalleen ja paikalle yrittäneestä tulee seuraava Vaanija.

Video:

Katsotaan yhdessä Jotain rajaa osa 1: Oonks mä tehny jotain? -video (10:38, Youtube.com).

Lopuksi: Tule mukaan!

Kirjoitetaan joukkueittain niin monta tapaa aloittaa keskustelu tai pyytää toista mukaan välitunnilla, kuin mitä kolmessa minuutissa ehditään keksiä. Tutkitaan syntyneitä keskustelunaloituksia ja keskustellaan niiden hyvistä puolista. Sano parillesi, mitä itse voisit käyttää!

Tietoisuusharjoitus: Kynttilänpuhallus

Tehtävässä harjoitellaan autonomisen hermoston tietoista rauhoittamista.

Tila hämärretään. Opettaja voi laittaa rauhoittavaa musiikkia soimaan hiljaisella äänenvoimakkuudella. Oppilaat istuvat pulpettiensa ääressä ja ojentavat toisen käden etusormensa 10 cm päähän suun eteen. Kuvitellaan, että sormi on kynttilä, jossa palaa liekki. Tehdään yhteisessä tempossa hengityssarja, jossa puhalletaan yhteisessä tempossa ”liekkiin” neljä kertaa niin, ettei tuli sammu ja neljä kertaa niin, että se sammuu. Toistetaan hengityssarja enintään neljä kertaa. Lopuksi voidaan laskea ylävartalo pulpetille ja rentoutua siinä hetken aikaa.


Tehtävät ovat osa Mieli ry:n Hyvän mielen taitomerkin® 3.–4. ja 5.–6. luokka-asteiden materiaalikokonaisuutta. Hyvän mielen taitomerkki® on kaikille avoin sähköinen oppimateriaali mielenterveystaitojen vahvistamiseen peruskoulussa. Oppilaiden taidot karttuvat opetussuunnitelman mukaisesti mm. tunne-, kaveri- ja turvataidoissa sekä omien vahvuuksien löytämisessä ja arjen hallinnassa. Tutustu kokonaisuuteen täällä (mieli.fi).