Kuunteluharjoitus: Kuuletsä mua?!

Kesto: 15–20 min.

Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja nyt on hyvä hetki harjoitella toisen kuuntelemista. Jaetaan oppilaat pareihin. Toinen pareista kertoo toiselle esimerkiksi mitä on päivän aikana tehnyt. Ensimmäisellä kierroksella kuunteleva osapuoli esittää, ettei kuuntele (selaa kännykkää, katselee muualle, keskeyttää tms.).

Toisella kierroksella kuunteleva osapuoli keskittyy kuuntelemaan mitä toisella on sanottavaa (katsoo silmiin, kysyy tarkentavia kysymyksiä, ilmaisee eleillä ja ilmeillä, että kuuntelee). Kun harjoitus on tehty, vaihdetaan roolit toisinpäin.

Kun molemmat ovat saaneet kokeilla kumpaakin roolia, keskustellaan ensin parin kanssa ja sen jälkeen yhteisesti: Miltä tuntui, kun toinen ei kuunnellut? Miten tunne muuttui, kun toinen olikin kiinnostunut kuuntelemaan?