Pantomiimi: Mikä asia on kyseessä? (yläkoulu)

20 min

Koko luokalle laitetaan esille lista “Lapsen oikeuksia” (pdf). Ne käydään opettajan johdolla läpi.

Oppilaat jaetaan 3–4 hengen ryhmiin, ja jokainen ryhmä saa pinon “Lapsen oikeuksiin liittyviä asioita” -lappuja (pdf).

Ryhmissä jokainen nostaa vuorollaan sokkona yhden lapun ja esittää siinä lukevan asian pantomiimina muulle ryhmälle. Vaihtoehtoisesti voidaan myös sopia, että sanat selitetään tai piirretään. Muut ryhmäläiset yrittävät arvata, mikä asia on kyseessä.