Pohdinta parin kanssa: millaisia oikeuksia tulee olla kaikilla?

10 min. (katso myös tuntisuunnitelma 5)

Mihin kaikilla lapsilla pitäisi olla oikeus? Oppilaat kirjoittavat listan parin kanssa tai ryhmässä, käydään lopuksi läpi yhdessä. Sen jälkeen tarkastellaan sopimusta: Lapsen oikeuksien sopimus tai “Lapsen oikeuksia”-lista (pdf).