Videot ja keskustelua: Lapsen oikeus syrjimättömyyteen (3.–6. luokka)

15 min

Tehtävän tavoitteena on tutustua käsitteisiin ennakkoluulo ja syrjintä.

Opettaja kertoo: Yksi YK:n lapsen oikeuksien neljästä kulmakivestä on yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto (2 artikla). Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki Lapsen oikeuksien sopimuksessa mainitut oikeudet kuuluvat ihan jokaiselle lapselle ilman minkäänlaista erottelua. Lapsen itsensä tai hänen huoltajansa etninen tausta, ihonväri, sukupuoli, kieli, uskonto, mielipiteet, seksuaali-identiteetti, varallisuus, vammaisuus, syntyperä tai muu ei saa vaikuttaa siihen, miten lasta kohdellaan tai miten lapsen oikeudet hänen kohdallaan toteutuvat.

Tehtävä:

Tutustutaan opettajan johdolla Lapsen oikeus syrjimättömyyteen -diasettiin (pdf).

Katsotaan luokassa seuraavat Lapsella on oikeus olla oma itsensä -videot:

Jakaudutaan pareihin tai pienryhmiin ja keskustellaan seuraavista aiheista:

  • Millaisia erilaisia asioita mielestänne tarvitaan, jotta ihminen voi tuntea olonsa hyväksytyksi sellaisena kuin on?
  • Miten koulussanne voitaisiin teidän mielestänne ottaa kaikenlaiset ihmiset paremmin huomioon?
  • Mitä itse voisit tehdä sen eteen, että ympärilläsi olevat ihmiset tuntisivat kuuluvansa porukkaan ja olevansa tärkeitä?

Jaetaan jokaisesta kysymyksestä muutama huomio luokassa yhteisesti.

Ope huom.!

Syrjinnän kysymysten käsittely lasten kanssa voi toisinaan tuntua hankalalta. Luokassa voi olla oppilaita, joihin on kohdistunut syrjintää, jolloin teeman käsittely luokkaympäristössä voi tuntua ahdistavalta. Opettajan on hyvä tiedostaa luokan mahdolliset jännitteet. Aiheeseen voi tutustua tarkemmin esimerkiksi Opetushallituksen Ei kaikelle väkivallalle -sivuston materiaalien kautta (oph.fi).

Psst. Tutustu myös Punaisen Ristin oppimateriaalipalveluun (sproppimateriaalit.fi), Sieltä löytyy runsaasti materiaalia eri kouluasteille mm. juuri yhdenvertaisuuskysymysten käsittelyyn draaman, visailun ja toimintaohjeiden muodossa.

Psst. Psst. Antirasistisen sanasto löytyy Oikeusministeriön yhdenvertaisuus.fi -sivustolta.

Tarvikkeet: