Askartelu: Lapsen oikeuksien päivän kortti

20 min

Lapsen oikeuksien päivä on juhlapäivä! Tehkää lapsen oikeuksien päivän kortteja joulukorttien tapaan. Tekstinä voi olla esim. “Hyvää lapsen oikeuksien päivää!” tai “Hauskaa lapsen oikeuksien päivää!”.

Jos mahdollista, jakakaa kuvia korteista sosiaalisessa mediassa. Muistakaa hashtagit #LapsenOikeudet,#LapsenOikeuksienPäivä, #SaanVoidaHyvin #SaatVoidaHyvin

Jos lapsen oikeuksia ei ole muuten käyty läpi, niistä kannattaa ensin keskustella (kts. esim. “Kun lapsen oikeudet toteutuvat” -lista, pdf). Sitä kautta keskustellaan myös siitä, miksi asialla on oma päivänsä ja millaisia asioita korttiin voi piirtää.