Lauseen muodostus

Kesto: 20 min

Kirjoita kaikki alla olevissa lauseissa käytetyt sanat esimerkiksi paperille tai tulosta valmis lauseiden sanalista. Jaetaan oppilaat neljän hengen ryhmiin. Jokainen oppilas saa yhden sanan, ja ryhmissä oppilaat yrittävät muodostaa sanoista järkevän lauseen. Oppilaat asettuvat riviin seisomaan niin, että lause on luettavissa normaaliin tapaan vasemmalta oikealle. Kun jokainen ryhmä on saanut muodostettua lauseen, käydään lauseet yhdessä läpi opettajan johdolla ja keskustellaan yhdessä siitä, mitä ne tarkoittavat.

Lauseet 1. kierros

Ensimmäisen kierroksen lauseet ovat neljän sanan mittaisia. Voit tulostaa tästä 1. kierroksen lauseiden sanalistan (pdf) jaettavaksi oppilaille.

 1. Kouluympäristön tulee olla turvallinen
 2. Lapsi saa käydä koulua
 3. Lasta tulee kohdella hyvin
 4. Lasta ei saa syrjiä
 5. Lapsella on oikeus vapaa-aikaan
 6. Kodin kuuluu olla turvallinen
 7. Me otamme muut huomioon

Lauseet 2. kierros

Toisella kierroksella lisätään haastetta ja lauseet ovat viiden sanan mittaisia. Yksi ryhmän oppilaista ottaa kaksi sanaa. Voit tulostaa tästä 2. kierroksen lauseiden sanalistan (pdf).

 1. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle
 2. Jokaisella lapsella on oikeus elämään
 3. Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä
 4. Lasta on suojeltava välinpitämättömältä kohtelulta
 5. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi
 6. Vammaisen lapsen erityistarpeet tulee huomioida
 7. Meillä on oikeus turvalliseen ympäristöön