Pistetyöskentely: Ajatuskartta Lapsen oikeuksien sopimuksesta

50 min (Katso myös tuntisuunnitelma 1)

Tehtävän osia voi myös käyttää erillisinä tehtävinä.

Luokka jaetaan kolmeen ryhmään. Tehtävän edetessä jokainen oppilas täyttää omaa ajatuskarttaa, jonka keskelle kirjoitetaan “Lapsen oikeuksien sopimus” ja ympärille kolme ympyrää kunkin pisteen otsikolle. Valmiiden kysymysten vastausten lisäksi oppilaita kannustetaan kirjoittamaan ajatuskarttaan omia muistiinpanoja keskusteluista. Tarvittaessa voidaan yhdessä keskustella ajatuskartan tekemisestä ja asioiden tiivistämisestä siihen.

Luokkaan ja/tai luokan läheisyyteen on jaettu pistetyöskentelyn ohjeistukset (tulosta tästä pdf). Ryhmät kiertävät tehtäväpisteillä. Tehtäviin annetaan aikaa 10–15 minuuttia per piste.

1. Kaikki ihmiset ovat arvokkaita

 • Katsokaa UNICEFin video “Would you stop if you saw this little girl on the street?” (englanniksi): https://www.youtube.com/watch?v=MQcN5DtMT-0&feature=emb_logo
 • Mitä videolla tapahtuu? Keskustelkaa
 • Millä tavoin vaatetus vaikuttaa ennakkokäsityksiin? Onko muita asioita, joilla on vaikutusta?
 • Mitä ihmiset/koulu/Suomi voisi tehdä, jotta kaikkia kohdeltaisiin samanarvoisesti? Kirjoittakaa 2–3 idea

2. Lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus

 • Tutustukaa UNICEFin esittelyyn Lapsen oikeuksien sopimuksesta: https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/mika-on-lapsen-oikeuksien-sopimus/ 
 • “Lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus”, on sanonut J.P. Grant, UNICEFin entinen pääsihteeri. Mitä lause mielestäsi tarkoittaa? Keskustelkaa
 • Mitkä ovat lapsen oikeuksien sopimuksen neljä yhteistä periaatetta? Kirjoita ajatuskarttaan.
 • Kenellä/millä on vastuu siitä, että sopimus toteutuu? Kirjoita ajatuskarttaan.

3. Suomi on sitoutunut lapsen oikeuksien sopimukseen

 • Lukekaa Lapsen oikeudet -blogin kirjoitus lapsen oikeuksista Suomessa: https://www.lapsenoikeudet.fi/blogi/miten-lapsen-oikeudet-toteutuvat-suomessa/
 • Milloin Lapsen oikeuksien sopimus tuli voimaan Suomessa? Kirjoittakaa ajatuskarttaan
 • Mitkä asiat ovat menneet parempaan suuntaan lapsen oikeuksien suhteen? Kirjoittakaa ainakin yksi asia.
 • Mitä esteitä tai haasteita lapsen oikeuksien toteutumiselle on Suomessa? Kirjoittakaa ainakin yksi asia.
 • Mitä mieltä itse olette toteutuvista oikeuksista ja haasteista Suomessa?