Oppitunti: Saamelais- ja romanilapset Suomessa

45 min

(esimerksiksi yhteiskuntaoppi, historia, maantieto, uskonto ja ET)

Tehtävä:

Suomessa elää eri tavoin haavoittuvassa asemassa ja vähemmistöasemassa olevia lapsia, joiden oikeuksien toteutumiseen ja hyvinvointiin liittyy muita enemmän puutteita. Syrjinnän kokemukset ovat näiden vähemmistöryhmien keskuudessa yleisempiä.

Tehtävän tarkoituksena on lisätä tietoutta Suomen saamelais- ja romanivähemmistöistä sekä herättää keskustelua heidän asemastaan historiallisesti ja nykypäivän Suomessa. Lisäksi oppilaat pääsevät pohtimaan, mitä voisivat itse tehdä vähemmistöjen aseman parantamiseksi.

Lisämateriaalia:

Lisämateriaalit ovat Yle Kioskin tuottamia YouTube-videoita, joissa romani- ja saamelaisvähemmistöihin kuuluvat henkilöt vastaavat rehellisesti, mitä ajattelevat heihin kohdistuvista ennakkoluuloista ja asenteista sekä syrjinnästä.

Lisämateriaaleja voi hyödyntää esim. pohjana ryhmäkeskusteluille tai opettaja voi halutessaan muodostaa kysymyksiä videoihin liittyen.