Teema 2024: Jokaisella lapsella on oikeus oppimiseen

Keltainen soikea muoto, jossa teksti #SaanOppia #SaatOppia.

Teema 2024: Jokaisella lapsella on oikeus oppimiseen

Vuoden 2024 lapsen oikeuksien viestinnän teema on lapsen oikeus oppimiseen. Teema näkyy järjestöjen, valtion, kuntien, seurakuntien ja vapaa-ajan toimijoiden toiminnassa ja viestinnässä pitkin vuotta. Erityishuomio on oppimisen kysymyksissä varsinkin lasten ja nuorten näkökulmasta käsin kaikissa arjen tilanteissa.

Oppiminen on uusien tietojen ja taitojen tiedostettua tai tiedostamatonta omaksumista. Lapsi oppii opettelun, harjoittelun, kokeilun ja esimerkin kautta jatkuvasti uutta. Oivallukset, uudet tiedot ja taidot tuottavat parhaimmillaan paljon iloa.

Myös YK:n lapsen oikeuksien sopimus muistuttaa lapsen oikeudesta oppimiseen. Sopimuksessa nimetyt koulutuksen päämäärät liittyvät sekä lapsen omaan kasvuun ja kehitykseen että lähiyhteisöjen ja yhteiskunnan vastuullisena jäsenenä kasvamiseen. Lapsella on oikeus tietoon, ja muodollisen koulutuksen tulee tukea lapsen persoonallisuuden, lahjojen ja valmiuksien kehittämistä. Oppimista tapahtuu kuitenkin kaikkialla lapsen arjessa, ei ainoastaan koulussa.

Osallistu!

Osallistu lapsen oikeuksien vuositeemaan ja Lapsen oikeuksien viikkoon sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #SaanOppia #SaatOppia

#SaanOppia #SaatOppia -kampanja kutsuu läpi vuoden pohtimaan uuden oppimisen iloa ja sen edellytyksiä. Kuinka voimme vaikuttaa positiivisesti omiin ja toisten oppimiskokemuksiin, oppimisen ympäristöihin ja erilaisten tietojen ja taitojen omaksumiseen tavoilla, jotka sopivat monenlaisille oppijoille? Mitä, miten ja missä lapset tällä hetkellä oppivat? Saako jokainen lapsi Suomessa riittävät valmiudet omannäköisen elämän rakentamiseen? Oikeus oppimiseen koskee meitä jokaista läpi koko elämän!

Miltä kaikelta näyttää oikeus oppimiseen? Vuoden aikana lapsen oikeuksien viestintäverkosto haluaa eri keinoin kannustaa erityisesti lapsia ja nuoria monenlaisista lähtökohdista ja elämäntilanteista keskustelemaan ja kertomaan omista kokemuksistaan, ajatuksistaan ja oivalluksistaan.

#OikeusOppimiseen, #SaanOppia, #SaatOppia

P.S. Ilmoittautuminen Lapsen oikeuksien viikolle on alkanut!