Teema 2022: Lapsella on oikeus turvallisuuteen  

Vuoden 2022 Lapsen oikeuksien viestinnän teema on lapsen oikeus turvallisuuteen. Teema näkyy järjestöjen, valtion, kuntien, seurakuntien ja vapaa-ajan toimijoiden toiminnassa ja viestinnässä pitkin vuotta.

Sekä lapsen oikeuksien sopimus että kansallinen lainsäädäntö velvoittavat huolehtimaan siitä, että lasten on turvallista elää ja kasvaa. Lasten ja nuorten turvallisuus muodostuu turvallisesta ympäristöstä, turvallisista ihmissuhteista ja omasta turvallisuuden kokemuksesta. Kaikkiin näihin voidaan vaikuttaa: turvallisuutta voidaan edistää esimerkiksi lainsäädännöllä, liikennesuunnittelulla, perheitä tukemalla ja syrjinnän vastaisella työllä.

Vaikka Suomessa lasten ja nuoren turvallisuus on monessa mielessä parantunut viime vuosikymmeninä, myös ongelmia on. Lasten ja nuorten välinen väkivalta on puhuttanut ja nuoret itse ovat nostaneet esille huoltaan kiusaamisesta sekä toiveitaan mielenterveyden tukemisesta. Kouluterveyskyselyn (2021) perusteella erityisesti tyttöjen kokemukset seksuaalisesta häirinnästä ovat lisääntyneet merkittävästi.

Vuoden aikana lapsen oikeuksien viestinnässä nostetaan esiin erilaisia turvallisuuteen ja sen vahvistamiseen liittyviä kysymyksiä niin lasten ja nuorten arjen tasolla kuin rakenteiden näkökulmasta ja globaalit ilmiöt tunnistaen.

Teema valittiin joulukuussa 2021. Silloin globaaleiksi, lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta murentaviksi ilmiöiksi tunnistettiin pandemia ja ilmastokriisi. Jo maaliskuun alussa näiden rinnalle nousi uusi turvallisuuteen liittyvä huoli, sota, joka on entisestään lisännyt monen lapsen ja nuoren turvattomuuden tunteita. Maailman ollessa jatkuvassa murroksessa on erityisen tärkeää kuunnella lasten ja nuorten omia näkemyksiä ja kokemuksia turvallisuudesta.

Lapsen näkemysten kunnioittaminen ja lasten ja nuorten vakavasti ottaminen on myös itsessään keino suojella heitä: lapsi, joka kokee, että häntä kuullaan arjen pienissä asioissa, ymmärtää, että isoistakin kertominen kannattaa. Myös tämän teemavuoden eri toimia suunnitellaan lapsia ja nuoria kuullen ja yhdessä heidän kanssaan.

Turvallinen elämä on lapsen oikeus ja lapsia on kaikissa olosuhteissa suojeltava ensisijaisesti. Siksi lapsen oikeuksien viestinnässä puhutaan tänä vuonna siitä, miten voimme varmistaa turvallisen elämän ihan jokaiselle lapselle. Kutsumme päättäjiä, kaikkia lasten parissa työskenteleviä, vanhempia, mediaa ja ennen kaikkea lapsia ja nuoria itseään keskustelemaan siitä, mitä turvallisuus eri ympäristöissä on ja miten voimme sitä vahvistaa.

#OikeusTurvallisuuteen, #MunTurvallisuus, #SunTurvallisuus

P.S. Ilmoittautuminen Lapsen oikeuksien viikolle on alkanut!