Paritehtävä: Hyvä kaveri -pussi

10–15 min

Jokainen saa kertoa mielipiteensä siitä, millainen on hyvä kaveri. Opettaja jakaa parit, pareista ainakin toinen osaa kirjoittaa.

Pareittain kirjoitetaan lapuille tekoja, joilla voi olla toiselle hyvä kaveri. Esim. “sanoo kiitos”, “auttaa” ja “pitää salaisuuden”. Toiselle puolelle lappua voidaan myös miettiä näiden vastakohtia, eli millaisilla teoilla ei ole hyvä kaveri, kuten “kiusaa”, “nimittelee” tai “jättää ulkopuolelle”.

Laput laitetaan pussiin tai rasiaan. Vastakohtia miettiessä muistetaan korostaa anteeksi pyytämisen ja antamisen tärkeyttä ja sitä, että kaikki tekevät virheitä. Tehtävää voi helpottaa jättämällä vastakohdat pois. Lopuksi laput voidaan vielä käydä yhteisesti läpi.