Ryhmätehtävä: lapsen oikeuksien sopimuksen sisältö

15 min

Noin 4 hengen ryhmille jaetaan pinot “Lapsen oikeuksia” -lappuja (pdf). Ryhmissä jaotellaan artikloita eri “laatikoihin” omien pohdintojen perusteella.

Laatikot:

  • Tämä oikeus on tärkeä! (näitä tulee valita vähintään kolme)
  • Mitä tämä tarkoittaa / miksi tämä oikeus on listassa?
  • Tästä meillä ei ole mielipidettä

Lopuksi keskustellaan yhteisesti.