1.–2. luokka

""

1.–2. luokkien materiaalit vuodelle 2022

Vuoden 2022 koulumateriaalit on julkaistu! Tutustu valmiisiin alkuopetuksen tuntisuunnitelmiin. Voit hyödyntää tuntisuunnitelmia sellaisenaan tai käyttää vaan osan niistä opetuksessa. Tähdellä (*) merkityt tuntisuunnitelmat ja tehtävät ovat kokonaan uusia. Johdatuksen materiaaleihin löydät Opettajan oppaasta. Mikäli haluat eriyttää ylöspäin, kurkista myös 3.-6. -luokan tehtäviin.

Tuntisuunnitelmat, 1.–2. luokka

Tuntisuunnitelma 1: Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle (pdf)*
Tuntisuunnitelma 2: Turvallisuus arjessa ja digiympäristössä (pdf)*
Tuntisuunnitelma 3: Lapsen oikeus suojeluun ja syrjimättömyyteen (pdf)*
Tuntisuunnitelma 4: Turvataidot ja omat rajat (pdf)*
Tuntisuunnitelma 5: Pelkojen käsittely ja turvallisuuden tunne (pdf)*

Tehtävät lapsen oikeuksien sopimuksesta, 1.–2. luokka

Tehtävät teemasta oikeus turvallisuuteen, 1.–2. luokka

Tutustu myös 3.–6. luokkien, 7.–9. luokkien sekä varhaiskasvatuksen ja vapaa-ajan materiaaleihin. Halutessasi voit hyödyntää myös aiempia Lapsen oikeuksien viikon materiaaleja! Löydät niitä arkistosta.