1.–2. luokka

1.–2. luokkien materiaalit 2022

Tutustu valmiisiin alkuopetuksen tuntisuunnitelmiin ja erillisiin tehtäviin. Voit hyödyntää tuntisuunnitelmia sellaisenaan tai käyttää vaan osan niistä opetuksessa. Tehtävät ovat vuodelta 2022, mutta niitä voi käyttää ympäri vuoden. Tähdellä (*) merkityt tuntisuunnitelmat ja tehtävät ovat kokonaan uusia. Johdatuksen materiaaleihin löydät Opettajan oppaasta. Mikäli haluat eriyttää ylöspäin, kurkista myös 3.-6. -luokan tehtäviin.

Tuntisuunnitelmat, 1.–2. luokka

Tuntisuunnitelma 1: Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle (pdf)*
Tuntisuunnitelma 2: Turvallisuus arjessa ja digiympäristössä (pdf)*
Tuntisuunnitelma 3: Lapsen oikeus suojeluun ja syrjimättömyyteen (pdf)*
Tuntisuunnitelma 4: Turvataidot ja omat rajat (pdf)*
Tuntisuunnitelma 5: Pelkojen käsittely ja turvallisuuden tunne (pdf)*

Tehtävät lapsen oikeuksien sopimuksesta, 1.–2. luokka

Tehtävät teemasta oikeus turvallisuuteen, 1.–2. luokka

Tutustu myös 3.–6. luokkien, 7.–9. luokkien sekä varhaiskasvatuksen ja vapaa-ajan materiaaleihin. Halutessasi voit hyödyntää myös aiempia Lapsen oikeuksien viikon materiaaleja! Löydät niitä arkistosta.