1.–2. klass

En glad pojke med en ryggsäck på ryggen.

Material för klass 1–2 år 2023

Bekanta dig med uppgifterna inom den inledande undervisningen genom konventionen om barnets rättigheter och om rätten till välmående. Sammanställ en lämplig timplan av uppgifterna, låt uppgifterna ingå i andra lektioner eller låt eleverna sköta uppgifterna självständigt. Uppgifterna är avsedda för Veckan för barnets rättigheter 2023, men de kan användas året om.

Du hittar en introduktion till materialet i Lärarguiden. Om du vill differentiera uppåt, titta på uppgifterna för årskurs 3–6. Också i materialet inom småbarnspedagogiken kan du hitta bra uppgifter i din undervisning för barn från småbarnspedagogiken där även den bekanta Tiuku-gestalten förekommer.

De uppgifter som markerats med en asterisk (*) är från tidigare år. Du hittar fler gamla uppgifter i Veckan för barnets rättigheter i arkivet.

Uppgifter i anslutning till konventionen om barnets rättigheter klasser 1–2

Uppgifter om temat rätt till välmående klasser 1–2

Temat för veckan om barnets rättigheter 2023 är barnets rätt till välmående. Välmående består av många olika faktorer. Till exempel fysisk hälsa, psykisk hälsa, sociala relationer, självbild och egna drömmar samt den digitala världen påverkar alla om vi mår bra eller dåligt. I temauppgifterna behandlas välmåendet ur olika synvinklar.

Gemensamma uppgifter