Språk

Språkuppgifter beträffande konventionen om barnets rättigheter

1. Alla språk: Under språktimmar kan ni också utnyttja följande material t.ex. genom att översätta dem till olika språk tillsammans

2. Finska: Kom ihåg att också utnyttja materialpaketets version på finska!

3. Finska: Uppsats – Barnets rättigheter

Läs om barnets rättigheter och skriv ett sammandrag av det du läst på finska. Sammandragets längd beror på kompetensnivån.
https://www.lapsenoikeudet.fi

4. Finska: Översättningsuppgift – Fyra principer

Sök efter de fyra huvudprinciperna i konventionen om barnets rättigheter. Skriv dem på finska. Översätt och skriv alla på svenska.
http://lapsiasia.fi

5. Engelska: Förklara rättigheten

20 min

https://www.unicef.org/media/60981/file/convention-rights-child-text-child-friendly-version.pdf

Dra tre siffror och leta på bilden de rättigheter som motsvarar de siffror du fått. Du kan till exempel kasta först en tärning engång (1–6), sedan två gånger (räkna ihop resultaten, 2–12) och till sist tre gånger (räkna ihop resultaten, 3 –18). Du kan också utnyttja virtuella tärningar som finns på webben, t.ex. https://freeonlinedice.com/.

Obs! På sidorna 3–4 presenteras varje rättighet mer detaljerat, detta lönar sig att utnyttja detta när uppgifterna utförs.

 • Självständigt arbete:
  • Översätt till svenska dessa 3 rättigheter och/eller
  • Skriv 1–2 meningar om varje rättighet du har fått, t.ex. en förklaring eller ett exempel.
 • Pararbete:
  • Berätta med egna ord vad var och en av de 3 rättigheter du fått innebär (beroende på elevernas nivå på svenska eller finska/engelska)

Språkuppgifter beträffande årets tema barnets rätt till framtiden

1. Alla språk: Mindmap – vilka ord tänker du på när du hör ordet ”framtid” (”future”/”tulevaisuus”/osv.)

10 min

Vi samlar in ord på en tavla eller ett papper på ett främmande språk. Före den gemensamma delen kan eleverna också tänka på och söka ord på nätet ensamma eller parvis.

2. Alla språk: Uppsats/tecknad serie: “Min dröm”

Skriv uppsatser eller teckna serier på ett främmande språk om ”min dröm”. Närmare anvisningar, såsom textens längd, fastställs enligt gruppnivå.

3. Engelska: Fridays for Future

10 min

https://fridaysforfuture.org

 • Anvisning för eleverna:
  • Besök webbplatsen och skriv en presentation på 3–4 meningar om Fridays for Future.
  • Sök på sidorna fyra nya ord på engelska och översätt dem till svenska.

4. Engelska: A future for the world’s children?

10 min

A future for the world’s children? Publikation av World Health Organisation
https://www.who.int/docs/default-source/future-for-children—campaign-materials/lancet-commission-child-health-toolkit.pdf?sfvrsn=a793d261_2

 • Anvisning till eleven:
  • Läs sida 5 och svara självständigt på engelska på frågorna med 1–2 meningar:
   • What are the most pressing harms for the health and rights of children?
   • What should be done?
  • Sök på sidan fyra ord på engelska som är nya för dig och översätt dem till svenska.