Uppgiftshelhet: Konsekvenser av fördomar

45 min

(T.ex. samhällslära, historia, modersmål och litteratur, hälsokunskap och studiehandledning)

Under uppgiften påminns eleverna om begreppen rasism, fördomar, stereotyper och hatretorik samt får undersöka hur dessa inverkar på individers och människogruppers liv. Dessutom får eleverna bekanta sig med hur man kan utmana och slippa sina egna fördomar.

Anvisningar:

Uppgift 1: Vad är rasism i Finland? 25 min

Ni ser först med klassen diaserien ”Begrepp som hänför sig till diskriminering” (pdf).

Efter en repetition av termerna ser ni Yle Mix video (svensk text) ”Mitä on rasismi Suomessa?” (youtube.com) och därefter diskuterar ni frågorna nedan:

 • Vilka fördomar och stereotyper visas i videon?
 • Hur kan stereotyper eller fördomar skada den som blir utsatt för dem?
 • Hur kan de påverka livet för en person som tänker stereotypt?
 • Vem riktar sig rasismen mot i Finland?
 • I vilka situationer kan rasism märkas?
 • Hur förklarar du rasism med egna ord?

Uppgift 2. Hur kan man slippa sina egna fördomar? 20 min

Uppgiften utförs i små grupper. I uppgiften utnyttjas plattformen Flinga (flinga.fi), där klassen med en tankekarta kan sammanställa svar som visas för alla. I slutet av uppgiften finns en anvisning om hur ni skapar ett gratis Flinga-konto för läraren. Efter uppgiften kan den gemensamma Flingan delas elektroniskt till klassen.

Psst! I uppgiften kan också användas någon annan plattform som lämpar sig för gemensamt lärande eller så kan läraren sammanställa gruppernas tankar på något annat sätt som läraren upplever vara lämpligt.

Ni delar upp eleverna i grupper på 3–4 personer. Minst en av grupperna loggar in med den Flinga-kod som läraren delar ut för klassens gemensamma Flinga-session.

Grupperna har till uppgift att inom 10 minuter komma på så många sätt som möjligt att minska och/eller utmana fördomar. Grupperna skriver en lista på förslag på den gemensamma plattformen så att alla kan se dem. Läraren säger att det inte spelar någon roll om flera grupper skriver samma sak. Läraren visar förslagen för hela klassen.

Slutligen går ni tillsammans igenom de tankar som ni sammanställt i Flinga. Nämndes något sätt ofta för på hur man minskar fördomsfulla vanor? Nämndes något bara en gång? Vilket av dessa förslag skulle det vara lättast att genomföra? Vilket är det svåraste? Varför?

I listan nedan anges några effektiva metoder för att utmana och slippa fördomar. Läraren kan använda listan för att leda den avslutande diskussionen, och även anteckna metoderna i Flinga.

 • Försök umgås med olika slags människor
  • Lär dig känna en ny människa på rasterna
  • Bli frivillig i någon verksamhet
  • Res (också inom Finland)
  • Följ olika människor i sociala medier (läraren kan berätta att människor lätt hamnar i en ”bubbla” i sociala medier, där endast ett tänkesätt förekommer.)
 • Källkritik
  • Vad tror jag på och varför?
  • Vilka källor anser jag vara tillförlitliga? Finns annan information tillgänglig på annat håll?
  • Hur försöker den som skapat inlägget dra nytta av den information som han eller hon publicerar?
 • Utmana ditt eget tänkande
  • Varför tänker jag om vissa människogrupper på ett visst sätt? Är min åsikt korrekt?
  • Generaliserar jag? Är det möjligt att min åsikt om hela människogruppen bara bygger på en enda individs beteende?

Så här skapar du ett Flinga-konto:

Gå till Flingas förstasida (på finska eller engelska) och klicka på ”skaffa ett gratis konto”. Skapa ett kostnadsfritt konto eller logga in med Google-koder. Det är bra att skapa ett konto före lektionen så att du kan dela Flinga-plattformens koder med eleverna genast i början av uppgiften.