Grupparbete: #WorldChildrensDay

20 min (Se även timplan 5, 7.–9. klass)

I grupper med cirka 3 elever bekantar ni er med bilder som ni ser med taggarna #WorldChildrensDay i Instragram eller i andra sociala medier. Varje elev väljer en bild som bäst lämpar sig för att fira barnens dag. Eleven berättar för gruppen:

  • Varför valde du den bilden?
  • Vad händer på bilden och vad signalerar den?
  • Vad berättar bilden om barnets rättigheter?
  • Diskutera till slut de valda bilderna gemensamt.