Aktiverande uppgift: Ordförklaringsspelet Förklara känslor

10 min

I uppgiften förklarar ni som i spelet Alias olika känslor och känslotillstånd. Ordförklaringsspelet kan ni göra parvis eller under lärarens ledning så att läraren frågar och eleverna svarar genom att markera.

Uppgift:

Om ni vill kan ni dela upp klassen i par. Paret får en kortpacke med ordförklaringar (antingen en mindre kortpacke med sex baskänslor eller en större kortpacke med 34 känslor och känslotillstånd), från vilken de turvis lyfter ett kort och förklarar känslor för den andra. Hur kan man förklara en känsla för en annan genom att beskriva känslan med ord? Den elev som förklarar ska försöka att inte visa känslan med miner eller gester, utan endast med ord. När motparten gissar rätt byter eleverna roller som förklararande person och gissande person.

Hur många känslor lyckas paren förklara för varandra på fem minuter? Eller hur lång tid tar det att förklara och gissa sex baskänslor?

Tillbehör:

Psst. Man kan också uttrycka känslor utan ord. Kan ett par gissa vilken känsla det är fråga om enbart på basis av den andras miner och gester?