Aktivitetsbaserad trafikljuslek

Ingen angiven tid

Kan lekas i ett stort rum inomhus, t.ex. i en sal.

En vuxen ropar högt färgen på ett trafikljus:

  • grönt = eleverna springer
  • gult = eleverna saktar in
  • rött = eleverna står på ett ben

Den som rör sig på ett annat sätt än vad som begärs faller ur spelet. Ibland kan läraren ropa ”polisen kommer”, vilket betyder att barnen lägger sig på golvet så fort som möjligt och att en vuxen ”kollar däcken”, dvs. kittlar fotsulan.