Projekt: Festligheter på dagen för barnets rättigheter

Lämpar sig för olika åldersgrupper eller t.ex. för elevkårsaktiva. Längden på festligheterna och de tillbehör som krävs varierar beroende på ert mål och tillgängliga resurser.

Artiklar: konventionen i allmänhet
Grunderna i grundskolans läroplan:  Mångsidig kompetens: K1, K2, K3, K4, K6, K7
Läroämnen: modersmål, geografi, hälsokunskap, religion, livsåskådningskunskap, historia, samhällslära


Uppgift

Planera hur er skola eller klass firar den internationella barnkonventionens dag, som är nationell flaggdag i Finland. Barnkonventionens dag är söndagen den 20 november, men ni kan genomföra er plan redan på fredag. Ta först reda på varför Dagen för barnets rättigheter firas.

Fundera tillsammans:

 • Vilka mål har ni för barnkonventionens dag?  Exempel:
  • Målet är att alla barn/vuxna ska få veta om barnets rättigheter
  • Målet är att alla barn/vuxna ska få veta hur viktig en viss rättighet är (välj en rättighet som ni anser att är viktig)
  • Målet är att beslutsfattarna (t.ex. kommunfullmäktige eller Finlands riksdag) bättre ska beakta en viss rättighet eller hela konventionen om barnets rättigheter i beslutsfattandet
  • Något annat mål, vilket?
 • Vilken stämning passar bäst? Är avsikten att dagen ska vara särskilt festlig och formell (som t.ex. självständighetsfesten på Presidentens slott), rolig och med karnevalstämning (såsom t.ex. valborg) eller vara t.ex. ett slags demonstration?
 • Hur länge tar evenemanget, vem deltar i det och var ordnas det?
 • Vilket program lämpar sig för evenemangets mål och karaktär?
 • Fundera på hur flaggdagen eventuellt kan firas. Ta reda på olika flaggningsceremonier och planera om ni vill en särskild flaggningsceremoni för barnkonventionens dag!
 • Vilka förhandsförberedelser måste ni göra?
 • Reklam för festen och inbjudande av deltagare
 • Framställning av eventuellt material (om ni vill göra t.ex. en video om barnets rättigheter)
 • Välj potentiella talare och andra konstnärer som uppträder
 • Dekoration av lokaler

Genomför jubileumsdagen utifrån er plan.

Tips!  

Om ni vill dela med er av jubileets innehåll i sociala medier så att även andra ser vad ni har gjort, använd hashtaggarna #BarnetsRättigheter och #RättTillTrygghet – #MinTrygghet och #DinTrygghet.