Självständigt arbete: Berättelse om hur rättigheten förverkligas

30–45 min

Gå först igenom Barnets rättigheter: se t.ex. listan “När barnets rättigheter förverkligas” (pdf).

Eleverna skriver en berättelse eller ritar en seriebild av den rättighet de valt.

Berättelsen börjar med att rättigheten inte förverkligas och i slutet förverkligas rättigheten. Eleverna får själva fundera på vad eller vem möjliggör att rättigheten förverkligas (är det till exempel en superhjälte som ger mat, ett land som öppnar en ny skola eller ett barn som hjälper en kompis som blir mobbad. I detta sammanhang kan man också diskutera att vuxna och staten har ansvar för att barnets rättigheter förverkligas.

Samma uppgift kan också utföras som grupparbete så att grupperna gör en pjäs eller video.