Skolor

Materialet på webbplatsen är från år 2020. Materialet för 2021 kommer att publiceras senast veckan 42. 

Välkommen att fira Veckan för barnets rättigheter! Målet för Veckan för barnets rättigheter i skolorna är att eleverna och skolans personal bättre ska känna till konventionen om barnets rättigheter och tillämpa konventionens skyldigheter i skolans vardag och fostringspraxis.

På webbplatsen hittar du både enskilda uppgifter och hela timplaner för alla klasser i grundskolan. Läs mer om material för skolor, elever och lärare via länkarna nedan.