Skolor

Materialet på webbplatsen är från år 2020. Materialet för 2021 kommer att publiceras senare på hösten 2021.

Välkommen att fira Veckan för barnets rättigheter! Målet för Veckan för barnets rättigheter i skolorna är att eleverna och skolans personal bättre ska känna till konventionen om barnets rättigheter och tillämpa konventionens skyldigheter i skolans vardag och fostringspraxis.

På webbplatsen hittar du både enskilda uppgifter och hela timplaner för alla klasser i grundskolan. Läs mer om material för skolor, elever och lärare via länkarna nedan.