Skolor

Välkommen att fira Veckan för barnets rättigheter! Målet för Veckan för barnets rättigheter i skolorna är att eleverna och skolans personal bättre ska känna till konventionen om barnets rättigheter och tillämpa konventionens skyldigheter i skolans vardag och fostringspraxis. På webbplatsen hittar du uppgifter för alla klasser i grundskolan. Läs mer om material för skolor, elever och lärare via länkarna nedan.

Materialet för 2023 kommer att publiceras under oktober.