Småbarnspedagogik

Veckan för barnets rättigheter är en riksomfattande temavecka under vilken man inom småbarnspedagogiken under ledning av figuren Tiuku bekantar sig med barnets rättigheter. Veckan för barnets rättigheter firades 16–22.11.2020, men materialet finns tillgängligt under hela året.