Småbarnspedagogik

Materialet för småbarnspedagokik är från år 2022. 

Veckan för barnets rättigheter är en riksomfattande temavecka under vilken man inom småbarnspedagogiken under ledning av figuren Tiuku bekantar sig med barnets rättigheter. Materialet finns tillgängligt under hela året.