Småbarnspedagogik

Materialet på sajten är från 2021. Årets material kommer att publiceras hösten 2022. Anmäl dig redan med till Veckan för barnets rättigheter.

Veckan för barnets rättigheter är en riksomfattande temavecka under vilken man inom småbarnspedagogiken under ledning av figuren Tiuku bekantar sig med barnets rättigheter. Materialet finns tillgängligt under hela året.