Småbarnspedagogik

Veckan för barnets rättigheter är en riksomfattande temavecka under vilken man inom småbarnspedagogiken under ledning av figuren Tiuku bekantar sig med barnets rättigheter. I år firas Veckan för barnets rättigheter 16–22.11, men materialet finns tillgängligt under hela året.

Material för småbarnspedagokiken har nu publicerats! Du hinner ännu anmäla din dagis, familjedaghem eller annan förskoleundervisningsenhet med till Veckan för barnets rättigheter.