Småbarnspedagogik

Veckan för barnets rättigheter är en riksomfattande temavecka under vilken man inom småbarnspedagogiken under ledning av figuren Tiuku bekantar sig med barnets rättigheter. Materialet finns tillgängligt under hela året. Bekanta dig med materialet genom länkarna nedan.

Materialet på webbplatsen är från år 2023.