Småbarnspedagogik

Materialet på webbplatsen är från år 2020. Materialet för 2021 kommer att publiceras senare på hösten 2021.

Veckan för barnets rättigheter är en riksomfattande temavecka under vilken man inom småbarnspedagogiken under ledning av figuren Tiuku bekantar sig med barnets rättigheter. Veckan för barnets rättigheter firades 16–22.11.2020, men materialet finns tillgängligt under hela året.