Småbarnspedagogik

Veckan för barnets rättigheter är en riksomfattande temavecka under vilken man inom småbarnspedagogiken under ledning av figuren Tiuku bekantar sig med barnets rättigheter. Materialet på webbplatsen är från år 2022 och det finns tillgängligt under hela året. Materialpaketen för 2023 publiceras senare på hösten.