Småbarnspedagogik

Veckan för barnets rättigheter är en riksomfattande temavecka under vilken man inom småbarnspedagogiken under ledning av figuren Tiuku bekantar sig med barnets rättigheter. Materialet finns tillgängligt under hela året.

Materialet för 2023 har publicerats! Bekanta dig med materialet genom länkarna nedan.