Småbarnspedagogik

Veckan för barnets rättigheter är en riksomfattande temavecka under vilken man inom småbarnspedagogiken under ledning av figuren Tiuku bekantar sig med barnets rättigheter. I år firas Veckan för barnets rättigheter 16–22.11, men materialet finns tillgängligt under hela året.

Ny material för småbarnspedagokiken publiceras senare på hösten 2020!