Fritids- och hobbyverksamhet

Veckan för barnets rättigheter firas synligt också utanför skolorna! Målet för Veckan för barnets rättigheter är att var och en ska känna till konventionen om barnets rättigheter (Barnkoventionen) bättre och kunna tillämpa förpliktelserna i konventionen i vardagen.

Bekanta dig med material och evenemang för fritids- och hobbyverksamhet genom nedanstående länkar.