Fritids- och hobbyverksamhet

Materialet är från år 2022.

Veckan för barnets rättigheter firas synligt också utanför skolorna! Målet för Veckan för barnets rättigheter är att var och en ska känna till konventionen om barnets rättigheter (Barnkoventionen) bättre och kunna tillämpa förpliktelserna i konventionen i vardagen. År 2022 kommer evenemang inte att listas på sajten, men du kan anordna olika evenemang under temaveckan över hela Finland. Så kom med och främja ett viktigt ämne!

Bekanta dig med material och evenemang för fritids- och hobbyverksamhet genom nedanstående länkar.