Fritids- och hobbyverksamhet

Materialet på webbplatsen är från år 2020. Materialet för 2021 kommer att publiceras senare på hösten 2021.

Veckan för barnets rättigheter firas synligt också utanför skolorna! Målet för Veckan för barnets rättigheter är att var och en ska känna till konventionen om barnets rättigheter (Barnkoventionen) bättre och kunna tillämpa förpliktelserna i konventionen i vardagen.

Bekanta dig med material och evenemang för fritids- och hobbyverksamhet genom nedanstående länkar.