Fritids- och hobbyverksamhet

Veckan för barnets rättigheter firas synligt också utanför skolorna! Målet för Veckan för barnets rättigheter är att var och en ska känna till konventionen om barnets rättigheter (Barnkoventionen) bättre och kunna tillämpa förpliktelserna i konventionen i vardagen. Du kan anordna olika evenemang under temaveckan över hela Finland. Så kom med och främja ett viktigt ämne!

Bekanta dig med material och evenemang för fritids- och hobbyverksamhet genom nedanstående länkar. Materialet är från år 2022. Material för 2023 skall publiceras senare under hösten.