Pysseluppgift: Känslornas handbok

30 min eller mer

I uppgiften funderar ni på vilka känslor som är besvärliga för er själva och vad som underlättar i sådana situationer. I uppgiften gör ni själva en liten tidning.

När man gör en liten tidning, en zine, är stilen fri – ni kan skriva, rita, klippa och klistra eller kombinera alla dessa saker.

Eleverna kan utföra uppgiften antingen i klassen eller som hemuppgift under Veckan för barnets rättigheter.

Uppgift:

Gör en zine, dvs. en liten tidning av papper i storlek A4 eller A3 enligt zine-anvisningen (pdf).

Den vikta lilla tidningen har tre uppslag och ett främre och bakre omslag.

Vikningen av tidningen kan ni om ni så vill göra tillsammans under lektionen.

Fundera på tre typiska situationer där du själv kan uppleva besvärliga känslor eller konflikter med t.ex. familjen eller kompisarna. Till exempel: ”Jag kan inte göra det här, jag måste göra mina läxor”, ”Jag blir arg när jag måste sluta spela”, ”Jag har svårt för att lugna ner mig på kvällen innan jag ska lägga mig” osv.

Fundera på metoder som kan hjälpa dig i sådana situationer. Till exempel: ”Jag sätter på timern och arbetar i 15 minuter utan avbrott”, ”Jag pratar med någon” osv.

  • Rita, skriv, klipp och limma på första sidan av varje uppslag en av de tre situationer som du funderat på.
  • Rita, skriv, klipp och limma på den andra sidan av varje uppslag ett av de tre sätt som du funderat som kan hjälpa dig i situationen.
  • Till sist gör främre och bakre omslaget: ge ett namn åt din känslornas handbok och skriv på bakre omslaget en eller två korta meningar som beskriver de situationer som tidningen kan ge hjälp vid.

Den lilla tidningen påminner dig i svåra situationer eller när du är upprörd om de metoder som kan hjälpa dig i sådana ögonblick.

Tillbehör:

Psst. Mer information om zine-tidningar får ni (på finska) till exempel på webbplatsen https://zineton.com/.