Framtida utmaningar och möjligheter

10 min (Se även timplan 3, klasser 7–9)

Se Finlands utrikesministeriums video Superhjältar och hållbar utveckling 2030: https://www.youtube.com/watch?v=iFA50XVOD8Q

Gemensam diskussion:

  • Vilka framtida utmaningar nämndes på videon?
  • Vad har länderna i världen redan åstadkommit tillsammans?

Vilka teman som enligt din åsikt är viktiga i framtiden nämndes inte på videon?