Fantasiresa: Min favoritplats – för att ner lugna kropp och själ

7 min

Avsikten är att eleverna lugnar ner sig och fokuserar på sin egen kropp och sina egna tankar. En fantasiresa kan eleverna göra antingen i början eller i slutet av lektionen.

Uppgift:

Eleverna kan antingen ligga på golvet (t.ex. på madrasser) eller inta en bekväm ställning i en stol. Läraren säger åt eleverna att blunda och andas in och ut lugnt fem gånger.

Som bakgrundsmusik under övningen kan ni spela lugn instrumentalmusik.

Läraren läser följande fantasiresa:

“Låt din kropp slappna av mot golvet/stolen. Fokusera dig en stund på din egen lugna andning. Känn hur andningen färdas i kroppen: vid inandning utvidgas revbenen och likaså ryggen, vid utandning slappnar kroppen av mot golvet/stolen.
Pannan är slät och ansiktet avslappnat.

C. 15 sekunders paus.

Lyssna en stund på de ljud som hörs i rummet. Vad hör du? En tickande klocka? Suset från luftkonditioneringsapparaten? Steg från andra delar av byggnaden?

C. 15 sekunders paus.

Försök fantisera ljuden i rummet som en enhetlig ljudmatta. Enskilda ljud kommer och går –du behöver inte särskilt tänka på dem.
Låt sinnet flytta sig till en plats där du trivs. Det kan vara en skog, en strand, en mjuk soffa… Föreställ dig att du finns på en plats där du trivs. Var är din favoritplats?

C. 15 sekunders paus.

Hur känns det på din favoritplats: är det ljust eller mörkt, är det svalt eller varmt, är underlaget mjukt eller stadigt? Luktar det något på din favoritplats? Hör du några röster där? Finns det andra människor eller varelser på din favoritplats? Hur känns platsen i din kropp? Ni stannar en stund på er egen favoritplats och studerar dess omgivning i era tankar och genom era sinnen.

Ni tar en paus på ca 1–3 minuter, beroende på gruppens koncentrationsförmåga. I det här skedet kan ni spela bakgrundsmusik med något högre volym.

Du ser att det i din favoritplats finns spiraltrappor av järn. Genom trappan kan du gå tillbaka upp till den här stunden och den här platsen. Du kan alltid när du vill återvända till din favoritplats, men nu är det dags att gå uppför trappan.

Andas djupt in och ut tre gånger. Rör på fingrarna och tårna. Knyt nävarna hårt och sträck sedan fingrarna raka. Öppna ögonen. Till sist kan du om du vill ännu tänja din kropp.”

Om eleverna så önskar kan de efter övningen berätta något om sina favoritplats.

Tillbehör:

  • Lugn instrumentalmusik.

Psst. Favoritplatsövningen kan också genomföras t.ex. i början av en modersmåls- eller bildkonstlektion och ni kan söka inspiration om en favoritplats genom en berättelse, en dikt eller ett konstverk.