Självständig uppgift: Tackdagbok under Veckan för barnets rättigheter

5 min / dag

Uppgift:

I uppgiften övar ni att göra positiva iakttagelser i omgivningen och för en tackdagbok under skolveckan. Uppgiften lämpar sig t.ex. för en timme med studiehandledning.

Läraren berättar:

Ibland är det viktigt att stanna upp och påminna sig vad som händer under dagen och uppskatta bra saker. Ni försöker hitta något att vara tacksamt över varje dag under Veckan för barnets rättigheter.

Också en vanlig dag kan innehålla många olika händelser och många olika känslor. Vi kan lätt hamna i en spiral av negativa känslor och osäkerhet, och då märker man kanske inte upplevelser, människor och situationer som ger kraft och hopp i vardagen. Syftet med tackdagboken är att ni en stund aktivt fokuserar på de goda ting som omger er och lär er bli medvetna om saker som ni kan vara tacksamma över, och att göra detta till en rutin i vardagen.

Gör så här:

Fundera på dagens händelser, från det du vaknande till skoldagens början till dess slut. Vad kommer du bäst ihåg? Vad var bra under dagen? Försök att hitta åtminstone en sak varje dag som du är tacksam över och anteckna den i tackdagboken.

Under Veckan för barnets rättigheter ska du anteckna varje kväll i dagboken något som du är tacksam över innan du lägger dig.